Choď na obsah Choď na menu
 


Euro na Slovensku

8. 7. 2008

Kto je autorom návrhu eurobankoviek?

Eurobankovky sú dielom Roberta Kalinu z rakúskej centrálnej banky (Österreichische Nationalbank). Vo svojich návrhoch sa nechal inšpirovať „historickými epochami a architektonickými štýlmi v Európe“. Bankovky približujú architektonické štýly siedmich kultúrnych epoch európskej histórie: klasika na bankovke 5 €, románsky sloh na bankovke 10 €, gotika na bankovke 20 €, renesancia na bankovke 50 €, barok a rokoko na bankovke 100 €, architektúra železa a skla 19. storočia na bankovke 200 € a moderná architektúra 20. storočia na bankovke 500 €.

Hlavným motívom na lícnej strane bankoviek sú okná a brány, na rubovej strane dominujú mosty. Motívy vychádzajú z typických architektonických prvkov jednotlivých období, nezobrazujú žiadne skutočné stavby.

Späť na začiatok stránky

Kto a kedy rozhodol o konečnej podobe eurobankoviek?

Víťazné návrhy vybrala Rada Európskeho menového inštitútu (EMI), predchodcu ECB, v roku 1996.

EMI vyhlásil súťaž na návrh bankoviek vo februári 1996. Spolu bolo predložených 44 rôznych návrhov. Všetky návrhy boli odoslané notárovi, ktorý kvôli anonymite každej sérii pridelil číslo.

V septembri 1996 návrhy posúdila porota zložená zo 14 nezávislých špecialistov z oblasti marketingu, reklamy, dizajnu a histórie umenia. Porota zostavila dva zoznamy návrhov, ktoré postúpili do užšieho výberu – päť sérií na tému „historické epochy a architektonické štýly v Európe“ a päť sérií na tému „moderné a abstraktné návrhy“.

Nasledoval prieskum reakcií verejnosti na jednotlivé návrhy z užšieho výberu, ktorým bola poverená spoločnosť EOS (European Omnibus Survey) Gallup Europe vďaka svojim bohatým skúsenostiam s prieskumom verejnej mienky v celoeurópskom merítku. Prieskumu sa zúčastnilo okolo 2 000 osôb z celej Európy. Respondenti – rozdelení do dvoch skupín na ľudí pracujúcich s peniazmi a na zástupcov verejnosti – hodnotili všetkých desať sérií návrhov a vypĺňali podrobný dotazník.

Víťaznú sériu bankoviek vybrala v decembri 1996 Rada EMI na základe odporúčaní poroty a výsledkov prieskumu.

Späť na začiatok stránky

Prečo je slovo EURO na bankovkách napísané v latinskej i gréckej abecede?

Názov meny je na bankovkách napísaný v latinskej (EURO) i gréckej (EYPΩ) abecede, pretože sa obidve používajú v Európskej únii.

Späť na začiatok stránky

Aké mosty sú na bankovkách zobrazené?

Mosty znázornené na rubovej strane bankoviek vychádzajú z architektonického štýlu jednotlivých období, nie sú reprodukciami konkrétnych stavieb. V opačnom prípade, ak by sa mosty dali ľahko spoznať, by sa jednotlivé bankovky museli nutne spájať s konkrétnou krajinou. Práve preto sú mosty len štylistickým obrazom, ktorý predstavuje určité obdobie európskej histórie. Mosty podobného vzhľadu nájdete na mnohých miestach Európy. Rovnaký princíp platí aj pre okná a brány na lícnej strane bankoviek.

Späť na začiatok stránky

Prečo na mape na bankovkách chýba Grónsko?

Mapa znázorňuje Európu. Grónsko nie je členom Európskej únie a geograficky patrí k Severnej Amerike.

Späť na začiatok stránky

Ktoré územia sú na eurobankovkách zobrazené v rámčeku vedľa mapy Európy?

V rámčeku sú zobrazené niektoré zámorské územia krajín eurozóny:

Ktoré územia sú na eurobankovkách zobrazené v rámčeku vedľa mapy Európy?

Späť na začiatok stránky

Prečo na bankovkách a minciach chýbajú niektoré európske ostrovy?

Mapa je geografickým znázornením Európy. Vzhľadom na obmedzenia ofsetovej tlače však jednotlivé prvky návrhu musia mať určitú veľkosť, aby boli zobrazené presne aj pri veľkoobjemovej produkcii. Pokiaľ ide o mapu Európy, zobrazené územie musí mať v skutočnosti veľkosť minimálne 400 kilometrov štvorcových. Ostrovy s menšou rozlohou preto nemožno zobraziť.

Pri finalizácii grafického návrhu euromincí bolo rozhodnuté, že na minciach nominálnej hodnoty od 10 centov do 2 € budú zobrazené len ostrovy s rozlohou nad 2 500 kilometrov štvorcových a súostrovia s rozlohou nad 5 000 kilometrov štvorcových.

Späť na začiatok stránky

Aké sú rozmery a farby eurobankoviek?

Tabuľka 6
  Hodnota Farba Dĺžka (mm) Šírka (mm)
€5 €5 sivá 120 62
€10 €10 červená 127 67
€20 €20 modrá 133 72
€50 €50 oranžová 140 77
€100 €100 zelená 147 82
€200 €200 žltohnedá 153 82
€500 €500 fialová 160 82

Späť na začiatok stránky

Obsahujú eurobankovky špeciálne prvky, ktoré nevidiacim a zrakovo postihnutým pomáhajú rozoznať rôzne nominálne hodnoty?

Európska únia nevidiacich spolupracovala na návrhu eurobankoviek od samotného začiatku celého procesu, od roku 1995. Platil všeobecný názor, že „návrh, ktorý je dobrý pre nevidiacich a zrakovo postihnutých ľudí, je dobrý pre všetkých“. Výsledkom sú veľmi ľahko identifikovateľné bankovky.

Každá zo siedmich bankoviek má mierne odlišné rozmery. Rôzna veľkosť má nevidiacim a zrakovo postihnutým pomôcť pri ich rozlišovaní. Okrem toho sú niektoré prvky bankoviek vytlačené reliéfne pomocou špeciálnej technológie tlače (hĺbkotlače).

Zrakovo postihnutým ľuďom pri rozlišovaní bankoviek rôznej hodnoty pomáha:

  • typická farba každej bankovky (napr. modrá v prípade bankovky 20 €),

  • ostrý farebný kontrast medzi za sebou nasledujúcimi bankovkami (napr. bankovka 10 € je červená a bankovka 20 € je modrá),

  • hodnota každej bankovky vytlačená veľkým, tučným písmom.

Viac informácii (v angličtine) nájdete na stránke  Európskej únie nevidiacich.

Späť na začiatok stránky

Je súčasťou sériového čísla bankovky aj kód krajiny? Aké sú kódy jednotlivých centrálnych bánk?

Každej národnej centrálnej banke Eurosystému bol pridelený alfabetický kód, ktorý je uvedený na začiatku sériového čísla všetkých bankoviek, ktoré príslušná banka schváli:

Tabuľka 7
Kód NCB Písmeno
(1) Bankovky, ktoré vydala Banque centrale du Luxembourg, a ktoré ešte nie sú v obehu, v súčasnosti nesú kód národných centrálnych bánk krajín, v ktorých boli bankovky pre Luxembursko vytlačené.
Belgicko Z
Nemecko X
Írsko T
Grécko Y
Španielsko V
Francúzsko U
Taliansko S
Cyprus G
Luxembursko (1)
Malta F
Holandsko P
Rakúsko N
Portugalsko M
Slovinsko H
Fínsko L

Pred zavedením eura bola každá národná centrálna banka zodpovedná za zabezpečenie výroby potrebného množstva bankoviek pre svoju krajinu. Napriek tomu, že z logistických dôvodov bol pohyb bankoviek medzi jednotlivými krajinami obmedzený, ich kódové označenie bolo praktickým ukazovateľom národnej centrálnej banky, ktorá ich vydala. V súčasnosti sa bankovky tlačia decentralizovaným deleným spôsobom, pri ktorom sú jednotlivé národné centrálne banky zodpovedné len za tlač bankoviek jednej alebo dvoch konkrétnych nominálnych hodnôt. Vzhľadom na túto skutočnosť, a taktiež vďaka tomu, že národné centrálne banky môžu reemitovať všetky obehuschopné bankovky, ktoré sa do ich krajiny dostanú zo zahraničia, toto kódové označenie už priamo nevypovedá o emitentovi konkrétnej bankovky.

Späť na začiatok stránky

Boli zverejnené všetky návrhy eurobankoviek prihlásené do výberového konania v roku 1996?

Áno. Stiahnite si catalogue of the euro banknote design competition (iba v angličtine),  2,56 MB.

Späť na začiatok stránky

Kedy sa na eurobankovkách objaví podpis súčasného prezidenta ECB?

Podpis súčasného prezidenta ECB, Jeana-Clauda Tricheta, sa na eurobankovky tlačí od 1. novembra 2003, keď nastúpil do funkcie. Vstup týchto bankoviek do obehu závisí od harmonogramu výroby a pravidiel riadenia zásob, ktoré sa líšia v závislosti od krajiny.

Späť na začiatok stránky

Technický pokrok v oblasti digitálneho spracovania obrazu uľahčuje falšovanie bankoviek. Aké opatrenia boli prijaté proti počítačovému falšovaniu?

Guvernéri centrálnych bánk skupiny G10 zareagovali na hrozbu zneužívania počítačovej techniky a nástrojov na digitálne spracovanie obrazu vytvorením osobitnej skupiny (Central Bank Counterfeit Deterrence Group, CBCDG) poverenej vývojom systému na prevenciu počítačového falšovania bankoviek. CBCDG preveruje širokú škálu nástrojov, ktoré by sa na tento účel dali použiť. Skupina G10 dospela k záveru, že najlepšou aktívnou ochranou proti neoprávnenej reprodukcii je v bankovkách použiť prvok, ktorý bude čitateľný pomocou prístrojovej techniky. Používatelia pritom pri práci s osobnými počítačmi vybavenými technológiou proti falšovaniu bankoviek nepostrehnú žiadny rozdiel vo výkone ani účinnosti.

TOTO BOLO UVEDENE NA STRANKE: http://www.ecb.int/bc/faqbc/design/html/index.sk.html

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.