Choď na obsah Choď na menu
 


Navody na vseliake veci-HTML KODY+navody

4. 8. 2008

    Vytvorte si vlastní ikonku
 
Pøíprava ikonky
 

Ikonku si mùžete pøipravit v nìjakém grafickém editoru nebo si jí stáhnou nìkde z internetu.
Pokud si budete chtít pøipravit vlastní ikonku držte se následujících rad:

• Ikonku vytváøejte v rozlišení 16x16, nebo 32x32 v žádném pøípadì nedìlejte vìtší ikonku.
• Ikonka se musí jmenovat pøesnì "favicon.ico".
• Ikonka by mìla být jednoduchá nic složitého nejde stejnì nakreslit na obrázek s rozlišením

• 16x16, nebo 32x32.
• Ikonka tohoto webu je velmi jednoduchá.

Ikonka v Internet exploreru
 

V IE se ikonka zobrazuje jen pokud si stránku pøidáte k oblíbeným,
ikonka se musí jmenovat favicon.ico a musí být umístìna v hlavní složce webu.
Ikonka v prohlížeèích: Mozilla, Netscape, Firefox a Opera
 

V tìchto nejnovìjších prohlížeèích lze nastavit ikonku pro každou stránku
a pøitom není potøeba pøidat stránku do oblíbených staèí pøidat do hlavièky
následující zdrojový kód.
<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico">
Tento zápis funguje všude a nezáleží jaký máte hosting.


Ochrana dat
Zde existuje množství zpùsobù jak schovat rùzné informace na stránkách. Nejdøíve je nutné si uvìdomit, pøed kým resp. èím dané informace schováváte. Je-li to jen èlovìk. Mùžete podle ruského vzoru použít text psaný barvou pozadí na místì, kde by ho neèekal. Po oznaèení celého textu se skrytý text objeví.hledáš nìco?!?
<p><font color="#ffffff">hledáš nìco</font></p>   

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.